Skip to main content

Historien om

Stormbull har røtter tilbake til i 1898 da handelsselskapet O.O. Bull & Co ble etablert. Starten var beskjeden, men fargerik; med salg av skip, flosshatter, gullur og jern. Først på 1900-tallet var selskapet også engasjert i hvalfangst i Sydishavet. På begynnelsen av 1900- tallet kom konsul O. J. Storm inn som kompanjong, og selskapet endret navn til Storm, Bull & Co. Selskapets hovedprodukter ble stål og jern, og etter hvert tok man også opp salg av byggevarer. I 1914 ble firmaet delt. AS Storm og Bull Ltd. fokuserte på eksport, og AS Stormbull på jern og bygningsartikel forretning med O.O. Bull som leder.

I 1927 kom Stormbulls prisindeks for jern- og bygningsartikler ut for første gang, utarbeidet av sosialøkonom Ragnar Frisch. Denne indeksen ble senere supplert med Stormbull-indeksen over totale byggekostnader, som i femti år var et viktig verktøy i byggebransjens avtaleverk. Indeksene ble deretter overtatt og videreføres nå av Statistisk Sentralbyrå.

Under Bernt Fossums ledelse fra 1928, og senere under ledelse av hans sønner Bernt J. Fossum og Per W. Fossum, vokste Stormbull til å bli et landsdekkende konsern. Etter andre verdenskrig fikk Stormbull en betydelig organisk vekst som en aktiv samarbeidspartner for gjenoppbygging av landet. Konsernet hadde i slutten av 50-årene ca 100 ansatte, mens det på slutten av 70-årene hadde ca 900 ansatte og en omsetning på kr 1 mrd inklusive deleide datterselskaper.

I 1978 fusjonerte Stormbull med sin største konkurrent, Gustaf Aspelin AS, og Aspelin-Stormbull Gruppen ble etablert. Selskapet ble Norges fjerde største handelsselskap, etter Norsk Olje, Statens kornforedling og NKL, med kr 2,2 mrd i omsetning og 1897 ansatte.

I perioden som fulgte frem mot 1985 var det liten vekst i byggebransjen, og svakt marked i stålbransjen. I 1985 tok Aspelin-Stormbull konsekvensen av denne utviklingen og solgte hovedaktivitetene i selskapet. Gruppen ble deretter fisjonert i 1988. Etter fisjonen opprettet brødrene Per W. Fossum og Bernt J. Fossum hvert sitt selskap; Stormbull AS og Foinco AS.

Fra 1988 har Stormbull vært et industrielt, langsiktig investeringsselskap som har hatt eierinteresser i flere betydelige industriforetak, vekstselskaper samt næringseiendommer. Stormbull har gradvis beveget seg fra industrielle engasjementer og mer i retning av eiendomsutvikling og finansforvaltning.