Skip to main content

Stormbull Finans

Stormbull Finans AS er et heleid datterselskap i Stormbullkonsernet som forvalter konsernets overskuddslikviditet gjennom plasseringer i ulike finansielle aktiva.

Det overordnede målet for investeringsstrategien er bevaring av midler for fremtidige generasjoner, og å oppnå en langsiktig jevn avkastning på selskapets kapital. Finansaktiva plasseres hovedsakelig i produkter med lav/moderat risiko.

For henvendelser kontakt:

Christian Fossum eller Merete Gaudernack Tlf. 22 83 50 10.