Skip to main content

Stormbull Eiendom

Stormbull Eiendom

Stormbull Eiendom AS er et heleid datterselskap i Stormbullkonsernet. Selskapet er et eiendoms- og forvaltningsselskap som skal optimalisere driften av våre eiendommer, sørge for fornøyde leietakere og skape tilfredsstillende avkastning på våre investeringer. Selskapet eier og forvalter næringseiendommer sentralt i Oslo.

Selskapet har også eierandeler i eiendomsfond, boligutbyggingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, og andre eiendomsinvesteringer. Boliginvesteringer gjennomføres hovedsakelig som deleierskap i prosjekter med større, solide utviklingsmiljøer.

Tidligere og pågående prosjekter

For nye eiendomsinvesteringer og leie av lokaler kontakt adm. dir Christian Fossum på Tlf. 22 83 50 10.

Driftstjenester:

  • I kontortiden:

    Tlf. 413 36 015 (Dag Andre Bergan)
    Tlf. 407 24 319 (Ivano Granelli)

  • Etter kontortid:

    Tlf. 467 42 582 (vaktbil TOMA)