Skip to main content

Verdiskapning

gjennom aktivt eierskap

Eiendom


Stormbull Eiendom AS er et heleid datterselskap i Stormbullkonsernet.

Selskapet er et eiendoms- og forvaltningsselskap som skal optimalisere driften av våre eiendommer, sørge for fornøyde leietakere og derigjennom skape tilfredsstillende avkastning på våre investeringer. Selskapet eier og forvalter næringseiendommer sentralt i Oslo.

Finans


Stormbull Finans AS forvalter konsernets overskuddslikviditet som plasseres i ulike finansielle aktiva.
Det overordnede målet for investeringsstrategien er bevaring av midler for fremtidige generasjoner, og å oppnå en langsiktig jevn avkastning på selskapets kapital. Finansaktiva plasseres hovedsakelig i produkter med lav/moderat risiko.

Stormbull er et solid investerings- og forvaltningsselskap

Stormbull har tre virksomhetsområder: Eiendom, finans og porteføljeinvesteringer. Selskapet har sin opprinnelse i en tidligere landsdekkende virksomhet innen stål, maskiner og byggevarer, Aspelin-Stormbull gruppen.

Stormbull har eierinteresser i bedrifter samt sentrale næringseiendommer i Oslo, og eies av familien Fossum gjennom selskapene Prosjektutvikling (50 %) og Produktutvikling (50 %). Selskapet søker å oppnå verdiskapning gjennom aktivt eierskap.

Stormbull søker eiendomsprosjekter – bolig eller næring fortrinnsvis i Osloområdet.
Investeringer gjøres alene eller sammen med partnere. 
Kontakt adm.dir. Christian Fossum Tlf. 22 83 50 10.

Prosjekter

Stormbull Eiendom AS er en langsiktig eiendomsforvalter av etablerte næringseiendommer i Oslo, men er også medinvestor i pågående eiendomsprosjekter.

Selskapet investerer i bolig- og næringseiendoms- utviklingsprosjekter sammen med solide utviklingsmiljøer hovedsakelig på Østlandet, men også noe i utlandet. Selskapet søker fortrinnsvis å være en aktiv eier gjennom styrerepresentasjon.

RS 146 Stormbull

Stormbulls eiere er bevisst på selskapets samfunnsansvar.