2010047

finans_underbilde

Stormbull Finans AS

Stormbull Finans AS er et heleid datterselskap i Stormbull konsernet og forvalter konsernets overskuddslikviditet som plasseres i ulike finansielle aktiva.

Det overordnede målet for investeringsstrategien er bevaring av midler for fremtidige generasjoner, og å oppnå en langsiktig jevn avkastning på selskapets kapital. Finansaktiva plasseres hovedsakelig i produkter med lav/moderat risiko.

For henvendelser kontakt:

Christian Fossum eller Merete Gaudernack Tlf. 22 83 50 10.