2010037
burgerking

Stormbull Eiendom  AS

Stormbull Eiendom AS er et heleid datterselskap i Stormbull konsernet. Selskapet er et eiendoms- og forvaltningsselskap som skal optimalisere driften av våre eiendommer, sørge for fornøyde leietakere og derigjennom skape tilfredsstillende avkastning på våre investeringer. Selskapet eier og forvalter næringseiendommer sentralt i Oslo.

Selskapet har også eierandeler i eiendomsfond, boligutbyggingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, og andre eiendomsinvesteringer. Boliginvesteringer er hovedsakelig foretatt som deleier i Selvaag prosjekter.

For nye eiendomsinvesteringer og leie av lokaler kontakt
adm. dir Christian Fossum på Tlf. 22 83 50 10.


Driftssjef:

I kontortiden:     Tlf. 913 30 711 (Jan Andresen)
Etter kontortid:   Tlf. 928 55 520 (vaktbil NEAS)

eiendom_bilderekke_10