ned-mot-akerbrygge

Stormbull er et solid investerings- og forvaltningsselskap.

Stormbull har tre virksomhetsområder: Eiendom, finans og porteføljeinvesteringer. Selskapet har sin opprinnelse i en tidligere landsdekkende virksomhet innen stål, maskiner og byggevarer, Aspelin-Stormbull gruppen.

Stormbull har eierinteresser i bedrifter samt sentrale næringseiendommer i Oslo, og eies av familien Fossum gjennom selskapene Prosjektutvikling (50 %) og Produktutvikling (50 %). Selskapet søker å oppnå verdiskapning gjennom aktivt eierskap.

Stormbull søker eiendomsprosjekter – bolig eller næring fortrinnsvis i Oslo området. Investeringer gjøres alene eller sammen med partnere.
Kontakt adm.dir. Christian Fossum Tlf. 22 83 50 10.